Privacyverklaring

Privacy Statement

Privacyverklaring website

Secret Dreams respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van gegevens

U persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan

– Informatieverzoeken

– Reserveringen

- Reacties op de website

– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)

– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Beveiligen

Secret Dreams neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Secret Dreams maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Secret Dreams verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Secret Dreams op via je.service@hotmail.com.

Het gebruik van de website

Secret Dreams heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Secret Dreams van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Secret Dreams kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Secret Dreams, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Secret Dreams verstrekt. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download heeft aangevraagd, een afspraak- of contactformulier heeft ingevuld, een offerteaanvraag heeft gedaan of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Secret Dreams kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum en nationaliteit

– Je adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres

– Je IP-adres

Waarom Secret Dreams gegevens nodig heeft

Secret Dreams verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Contactformulier en nieuwsbrief

Als u het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over Secret Dreams en de evenementen. Wanneer u bezoeker bij ons wordt, wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kunt u zich op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat u bezoeker bent bij ons. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Secret Dreams worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Secret Dreams gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Secret Dreams maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Secret Dreams bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Secret Dreams te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Secret Dreams heeft hier geen invloed op. Secret Dreams heeft Google geen toestemming gegeven om via Secret Dreams verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als u onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);

het tijdstip en de duur van uw bezoek;

foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Onze website maakt ook gebruik van tracking cookies. Wij kunnen via deze cookies bijhouden welke webpagina’s u bezoekt. Daardoor kunnen wij u aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor u interessant kunnen zijn. u heeft het recht om aan te geven dat u geen toestemming geeft voor deze zogenaamde profiling.

Heeft u bezwaar tegen cookies?

Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser.

Website van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang Secret Dreams gegevens bewaart

Secret Dreams bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Secret Dreams verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar je.service@hotmail.nl. Secret Dreams zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze bezoeker. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van u mogen ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

– U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.

– Indien u van mening bent dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen.

– Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van uw gegevens verzetten.

– Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

– Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens over te dragen aan een derde. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Vragen

Heeft vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Secret Dreams, kapitein grantstraat 22, 7821 AR te Emmen. U kunt ook een mail sturen naar je.service@hotmail.com of ons bereiken op 0591-562377.